R-Boks nøglerør

R-Boks nøglerør er til forsvarlig opbevaring af nøgler, adgangsbrikker eller -kort til eksterne personer som skal have adgang til en bygning.

I virksomheder er der behov for, at alarmselskabet kan låse sig ind og i ældre-boliger skal forskellige ansatte fra hjemmeplejen have adgang.

For at undgå at opbevare alle nøgler centralt, anvendes et nøglerør, som er monteret i virksomhedens eller ældreboligens ydermur eller dør.

Alarmselskaber eller plejepersonale kan således nøjes med en nøgle til alle nøglerør, hvor de enkelte nøgler opbevares. Det er med til at forenkele administration af nøgler og højne sikkerheden omkring nøglehåndtering.